Hệ thống thoát nước RunTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cuộc đua chống lại đối thủ của bạn trong hệ thống thoát nước trong game này đồ họa tuyệt vời!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.