Cuối cùng Gorrillaz DriveTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lái xe xung quanh cố gắng để làm nhảy nửa đường ống cho đến khi bạn nhận được chán.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.