Công viên chủ 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hành trình qua bãi đậu xe tìm kiếm một vị trí mở trong công viên chủ 2! Thực hành làm cho chặt chẽ quay và xem nếu bạn có thể nhận được cho mỗi vị trí đậu xe mà không phá hoại xe của bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.