Bão cátTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn đang đua một lỗi thông qua sa mạc trong cuộc cạnh tranh với 5 cầu thủ máy tính kiểm soát khác. Hoàn thành vòng bằng cách đi qua trạm kiểm soát được đánh dấu để giành chiến thắng trong trò chơi mà đủ khả năng các xe đẩy nhanh hơn trong các cuộc đua sau đó. Tìm hiểu các điều khiển bằng cách chơi các vòng hướng dẫn. Trình lần của bạn tốt nhất để cạnh tranh tốt nhất trên toàn thế giới. Steuerung: Mũi tên xuống: phanh ESC: tạm dừng bên trái mũi tên: mũi tên bên phải Steer phải: chỉ đạo trái mũi tên lên: tăng tốc độ bắn: na nhảy: na phong trào: mũi tên Anweisungen: sử dụng các phím mũi tên điều khiển lỗi của bạn xung quanh các bài hát cuộn dây. Bức xúc


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.