Cuối cùng kéo đuaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chơi miễn phí trực tuyến Sonic trò chơi Hedgehog tại gamesdew.net


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.