Giữa đêm đuaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Ổ xuống đường như bạn tránh xe ô tô trong làn xe của bạn và làn oncoming. Không tai nạn và cuối miễn là bạn có thể. Có niềm vui, ngay cả khi bạn chỉ muốn sụp đổ một số xe ô tô!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.