Mafia Driver 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một điều trở nên rõ ràng... Mafia điều khiển công việc trở nên xấu xí! Lái xe xung quanh và giết người đi bộ đi bộ theo cách của bạn. Vượt qua tất cả các cấp để đánh bại các trò chơi!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.