Nhảy bánh răngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nhảy qua một trò chơi phong cách mới sáng tạo BMX.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.