Max Dirt Bike 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đi xe đạp của bạn với một trở ngại thách thức và cố gắng hoàn tất các cấp tại thời gian ngắn nhất mà không sụp đổ của xe đạp của bạn


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.