Barn Yard Jersey JoyrideTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lái xe người nông dân


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.