Pimp Viper của tôiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Pimp Viper của tôi


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.