Đường tổng thể 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chuẩn bị sẵn sàng để có một chuyến đi đường trong đường tổng thể 3! Đi tàu xuôi đường phố trong chiếc xe thể thao của bạn nhưng hãy chắc chắn rằng bạn thu thập đủ lon khí để giữ cho chiếc xe của bạn chạy. Bạn cũng cần phải tránh bất kỳ tai nạn hoặc bạn sẽ có nguy cơ bùng nổ xe hơi của bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.