Ferrari XVTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đây là một tuyệt vời Hot Wheels trò chơi đua xe, hoàn thành 5 vòng quanh theo dõi, outrace cạnh tranh và tồn tại trong buồng Cyclone!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.