Monster xe tải thử nghiệmTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn là một người lái xe cơ sở thử nghiệm tại nhà máy sản xuất xe tải quái vật. Đảm bảo rằng những con quái vật xe tải là tốt nhất xung quanh


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.