Cuộc biểu tình cuối cùng thách thứcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trong này đặc biệt flash tập lái xe trò chơi, chủng tộc thông qua các vòng khác nhau ở châu Âu, Asia và nhiều hơn nữa!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.