Đường phố ChallengerTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đi xuống đường phố thành phố gõ xuống nón màu xanh lá cây như nhiều như bạn có thể! Chơi Street Challenger và xem nếu bạn có thể làm cho nó qua tất cả 10 cấp độ khó khăn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.