Hộp tay đuaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lựa chọn của bạn đua hộp và cố gắng để gió các giải đấu lớn. Được cảnh báo là nó không phải là dễ dàng như nó có thể âm thanh. Bạn cần phải kiểm soát của bạn đua hộp vừa phải để có được vòng tất cả các góc và tránh bị đánh bắt bởi những người chơi khác. Hãy thử để chọn lên một số up sức mạnh trên đường đi, như bạn không bao giờ biết những gì bạn có thể tìm thấy.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.