Xe tăng turboTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Xe tăng turbo là một cuộc phiêu lưu đua trò chơi hành động đóng gói với hơn 12 cấp độ để chơi. Mức độ đầu tiên là dễ dàng, nhưng các chi tiết bạn chơi các khó khăn hơn nó được!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.