Cô gái quân sựTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Thời gian khó khăn kêu gọi các cô gái khó khăn. Cô gái này là một nhiệm vụ thời trang và bạn phải chuẩn bị mình cho trận chiến.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.