Decora màuTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: ISN


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.