Super Mario thế giới 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chơi như Super Mario hồi sinh trong game này flash retro thú vị.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.