Cậu bé và cô gáiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Màu sắc các cậu bé và cô gái và liven lên các thiết lập với một số màu sắc đẹp.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.