Hollywood Hall of Fame 4Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Làm 3 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Tên của họ là Jennifer Aniston, Brad Pitt và Angelina Jolie. Bạn biết họ trông tuyệt vời trên TV và trong các rạp chiếu phim, nhưng bạn có thể làm cho họ đẹp hơn nữa trong trò chơi này.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.