Chimmy CatTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Dễ thương con mèo nhỏ của Chimmy đang trở nên thời trang ý thức...


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.