Người nước ngoài SlayerTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Người ngoài hành tinh đang cố gắng để tiếp nhận trái đất và bạn là dòng cuối cùng của quốc phòng chúng tôi! Giết tất cả người ngoài hành tinh và trứng của họ trước khi họ đưa trái đất.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.