Hitstick 5Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi bắn súng tuyệt vời là trở lại! Hitstick 5 cho phép bạn là sát thủ. Chọn để hoàn thành mục tiêu của bạn trong chế độ ẩn, sử dụng disguises và vũ khí khác nhau.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.