Vinnies chụp Yard 4Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Kiểm tra độ chính xác bắn tỉa của bạn trên này phạm vi trên tầng mái. Chọn một loại vũ khí và số lượng mục tiêu sống sau đó nhằm mục đích & bắn bằng chuột. Điều khiển trò chơi: sử dụng chuột để tương tác


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.