Devil nhàTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tất cả bạn bè của bạn biến thành zombie và nhiễm trùng lây lan rất nhanh. Bạn chỉ có một người có thể chiến đấu chống lại sức mạnh tà ác và bạn chỉ có một người có huyết thanh để chữa bạn bè của bạn. Vì vậy, chữa các bị nhiễm bệnh và giúp đỡ những người khác từ bị nhiễm.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.