Vinnies hung hăngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Vinnie sàng lọc những người chịu trách nhiệm cho đầm vào ông ngọt Shelby! Sàng lọc một số người đứng đầu với các tùy chọn của ba vũ khí. Trở lại để một trong những cảnh SiftHeads ban đầu.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.