Cơ khí Commando 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sau khi thế kỷ cũng duy trì hòa bình, liên bang đang bị tấn công bởi một kẻ thù bí ẩn. Bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều nâng cấp và vũ khí hiệu quả đạt được nhiệm vụ của bạn. Nâng cấp, mức độ tăng, nhiệm vụ đầy với không ngừng hành động sẽ giữ cho bạn trên cạnh cho đến cuối.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.