Khám nghiệm tử thiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Khám nghiệm tử thi cổ điển!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.