Người nhện Web từTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đánh vần các từ và leo lên các tòa nhà để giúp giữ cho thành phố an toàn từ Doc Ock Spiderman.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.