Anh hùng chuộtTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hướng dẫn con chuột của bạn nhỏ xung quanh một mê cung rất khó khăn. Sẽ có rất nhiều trở ngại đặt vào nơi để ngăn chặn bạn trong bài nhạc của bạn. Cố gắng tránh tất cả chúng và thực hiện theo cách của bạn để các dấu chấm màu đỏ khổng lồ và tiến tới cấp độ tiếp theo.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.