Rừng thápTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cố gắng để xây dựng tháp rừng của bạn cao như bạn có thể. Cố gắng tránh thả bất kỳ viên gạch của bạn nếu không trò chơi của mình hơn từ đó và bạn sẽ phải bắt đầu từ đầu một lần nữa. Những viên gạch sẽ luôn luôn thay đổi kích thước để thử để đánh giá họ chỉ là đúng để rằng họ có thể cân bằng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.