Cuối cùng tưởng tượng âm X 6Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Gặp gỡ Anh tất cả anime và arcade hùng của bạn trong này RPG trò chơi chiến đấu.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.