Cuối cùng Flash âm thanhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một clone flash của nền tảng cổ điển rất phổ biến dựa trên trò chơi SEGA Sonic.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.