Âm thanh trong Mario thế giới 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chơi trò chơi Burger nhà hàng 2 trực tuyến miễn phí tại gamesdew.net


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.