Cuối cùng tưởng tượng âm X 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi miễn phí trực tuyến Sonic RPG eps 1 phần 2 tại gamesdew.net


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.