Sonic RPG eps 5Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chơi trò chơi Koopa Avalanche II miễn phí trực tuyến tại gamesdew.net


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.