Âm PacmanTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Khớp nối từ Sonic the Hedgehog tham gia vào những bóng ma từ Pacman. Bạn có thể xóa bảng bao nhiêu?


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.