Sonic RPG epsTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sonic RPG eps 7: thiên đường hoặc Nightmaren! Ở đây nó đi! Thêm một chương của Sonic RPG! Điều này đã cho tôi tháng để tiếng Phần Lan, nhưng tôi hy vọng nó worths tất cả này chờ đợi! Không có gì để nói thực sự, chỉ cần cảm ơn tất cả guys để giữ cho tôi động lực để thực hiện loạt bài này!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.