Sonice xtreme 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Âm X-treme 2 là một trò chơi nền tảng thoát trong Sonic Hedgehog loạt. Nó đã được phát triển bởi Sega cho Mega Drive/Genesis nhưng được di chuyển để Sega 32 X và cuối cùng đến Sega Saturn và nhằm mục đích được phát hành vào dịp Giáng sinh năm 1996, nhưng sau khi nhiều vấn đề và một gián đoạn dài của phát triển địa ngục, nó cuối cùng đã bị hủy bỏ vào năm 1997. Nó đã hoàn thành, nó sẽ có là các trò chơi đầy đủ 3D âm thanh đầu tiên và tên âm thanh gốc đầu tiên phát triển cho Sega Saturn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.