Âm thanh: vào quá khứ trước-uTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Phiêu lưu tuyệt vời Sonic trò chơi


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.