Đại dịch IITỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cuối cùng sau nhiều tháng phát triển và cân bằng và thử nghiệm, đại dịch II là ở đây! Tôi đã cố gắng của tôi tốt nhất để đảm bảo các trò chơi đã vượt qua bản gốc trong mọi cách có thể. Bây giờ lên của nó với bạn để tiến triển bệnh của bạn, gây bệnh nhân loại và giết tất cả! Hướng dẫn trực tuyến và video hướng dẫn có sẵn từ với trong các trò chơi, và nó là rất khuyến khích bạn xem video hướng dẫn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.