Cô đơn quốc phòngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tạo hạn chế tháp và sau đó nâng cấp chúng như bạn đi xuống những con sóng đến của kẻ thù.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.