Kích hoạt MasterTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tất cả mọi người là làm cho niềm vui của bạn cho té ngã trong tình yêu với một người phụ nữ xấu xí! Họ chọn vào bạn và bạn phải làm một cái gì đó để ngăn chặn chúng từ cười và quấy rối. Cách duy nhất để ngăn chặn chúng là trở thành tổng thể kích hoạt, tức là có người đàn ông danh nhất trên thế giới. Kích hoạt chủ là một trò chơi phản xạ kiểm tra thời gian phản ứng của bạn. Để đạt được một điểm số cao trong trò chơi này, bạn phải tập trung, chờ đợi cho các tín hiệu từ các thẩm phán, và bắn trước khi thành phần của bạn. Các thẩm phán đã sẵn sàng và do đó đối thủ cạnh tranh của bạn. Chúng ta hãy xem ai có thể leo lên leaderboard và trở thành sự thật kích hoạt Thạc sĩ của thế giới.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.