Anh em Mario SmashTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chiến đấu trong này làm lại Gamecube Nintendo yêu thích của bạn và Sega ký tự.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.