Việc bắn tỉa 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt tất cả kẻ thù trên theo cách của bạn thông qua các con hẻm tối. Kẻ thù của bạn sẽ cố gắng để giết bạn bởi đang nổi lên từ các góc tối và bạn phải hành động nhanh chóng để giết chúng. Sử dụng các phím bàn phím S để di chuyển qua các phòng tối tăm, phím Z để thay đổi vũ khí, X chìa khóa để sử dụng phạm vi bắn tỉa, và nhấn phím C để tải lại vũ khí của bạn. Các trò chơi ngôn ngữ Châu á và nếu bạn không hiểu ngôn ngữ chỉ chờ vài giây để


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.