ThoátTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tổng thống nhà tù


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.