Nhện người đàn ông 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giúp Spiderman cứu Mary Jane trước khi quá muộn! Swing thông qua thành phố bằng cách sử dụng website của bạn. Không rơi hoặc có được hỏng bởi kẻ thù hoặc bạn sẽ lãng phí thời gian quý báu!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.